Ni har fått barn - Grattis!

Vi hoppas att ni vill döpa er nya familjemedlem. Dopet är ett dop till Jesus Kristus och syftar till ett liv i gemenskap med honom och med den kristna församlingen. Fastän det är en präst som förrättar dopet är det ändå Gud som handlar.

 

När ska barnet döpas?

De flesta dop sker när barnet är litet, kanske ett par månader. Ungdomar och vuxna som inte är döpta som barn och som vill bli medlemmar i kyrkan döps också. Då kan dopet ske i samband med skriftskolan men kan också ordnas på annat sätt. En tonåring som vill bli döpt behöver föräldrarnas samtycke.

När ett barn har fötts sänder församlingen ett brev till mamman, om hon hör till församlingen. I brevet finns närmare info inför dopet och om hur man bokar ett dop.  Vid dopet blir man medlem i den lokala lutherksa församlingen. Föräldrarna ger barnet namn före dopet. 

 

Faddrar

Den som döps ska ha minst två faddrar som hör till den lutherska kyrkan. Dessutom kan man också ha faddrar som hör till ett annat kristet samfund. Det samfundet måste godkänna det dop som förrättas i den lutherska kyrkan. Den som inte hör till ett sådant samfund kan kallas dopvittne.

Också en vuxen som döps ska ha faddrar som hjälper och stöder i tron.

Faddrarnas uppgift är att hjälpa föräldrarna med den kristna fostran av ett barn och vara ett stöd för den döpta.

Dopet innebär också ett ansvar för hela församlingen, föräldrarna och faddrarna. Vi hjälps alla åt att fostra och vårda den som döpts så att tron och kärleken kan växa.

 

Var ska dopet ske?

Dopet är in i församlingens gemenskap och därför är en naturlig plas att döpas i samband med en gudstjänst. Man kan också ha dopet t.ex. hemma eller i församlingens lokaler. I Purmo och Esse kan man hyra in sig i kyrk-/församlingshemmet och bara betala en pentryavgift för kaffekokningen och servicen.

 

Hela församlingen ber för barnet. Det sker i en gudstjänst efter dopet. Där nämns det nydöpta barnet vid namn och innesluts i församlingens förbön. 

I Esse kyrka tänder ofta t.ex. föräldrarna/någon fadder själva ljuset. Där finns också ett dopträd. I dopträdet får man hänga upp ett löv med barnets förnamn och dopdatum. Kom litet före till sakristian så får ni lövet och mera information.

 

FÖRANMÄLAN AV DOPUPPGIFTERNA TILL FÖRSAMLINGEN

Före dopet behöver församlingen få in uppgifter om barnets namn och faddrarnas namn. Föräldrarna kan meddela om namnen till församlingskansliet genom att fylla i och lämna in den blankett som ni fått hemskickad efter barnets födelse, eller också kan ni fylla i uppgifterna på nätet (länk till nätblankett).

 

ANMÄLAN OM REGISTRERING AV BARNETS NAMN

Om dopet skjuts upp längre än tre månader efter barnets födelse - något som kan bli aktuellt nu under undantagsförhållandena - behöver föräldrarna göra en namnanmälan till Myndigheten för Digitalisering och Befolkningsdata (tidigare Magistraten). Den blankett som sänds till mamman efter barnets födelse ska då fyllas i och lämnas in dit. (Läs mera på MDB:s sidor här.)

Blanketten sänds/lämnas in till: 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata / registrering av namn.

Kanalesplanaden 1, 68600 Jakobstad. 

 

Via den här blanketten (länk) kan ni föräldrar meddela församlingen om att ni skjuter upp dopet och har gjort namnanmälan till myndigheterna.

När ni sedan önskar ha dopet är det bara att kontakta församlingskansliet för att boka in en tidpunkt för dopet. 

 

Frågor om dopet?

Kontakta någon av församlingens präster om du har frågor om dopet.

Ett brinnande dopljus och en dopskål med ett kors i botten.
YouTube-video