Nyheter

Tävling! Logo till Pedersöre församling

30.9.2019 11.08

logotävling bild_M.jpg En penna som ligger på ett rutigt papper med texten Logotävling

Den 1 januari 2020 bildar Esse, Pedersöre och Purmo församlingar en ny gemensam församling med namnet Pedersöre församling.

Vår nya församling behöver en logo. Därför utlyser vi en tävling där privatpersoner och företag kan delta och skicka in förslag på en logo. En prissumma på 500 euro ges till den som designar det vinnande förslaget. Prissumman är skattepliktig inkomst. Anställda i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet eller i någon av församlingarna i samfälligheten kan inte delta i tävlingen.

Tävlingen pågår under tiden 1-31.10.2019. Förslagen lämnas in till pedersore.forsamling@evl.fi, eller till Pedersöre församling c/o Esse församling, Essevägen 254, 68820 ESSE senast 31.10.2019. Upphovspersonens namn och  kontaktuppgifter bör ingå.

Det vinnande bidraget blir församlingens nya logo och grafiska profil. Vår logo representerar hela den nya församlingen och ingen geografisk del framhävs framom någon annan.

Låt inspirationen flöda!

Tävlingsregler

Bidragen får gärna vara digitala, men skisser går också bra. Bidragen skall innehålla åtminstone följande:

Om bidraget inte är vektoriserat ska det ha en upplösning om minst 300 dpi vid storlek motsvarande A4. Förslaget ska rymmas på ett ark, högst A4.

Val av vinnare och pris

Organisationskommissionen för Pedersöre församling utser en vinnare den 6.11.2019. Det vinnande bidraget belönas med en prissumma på 500 euro.

Användarvillkor för inskickade bidrag

Fortsatt behandling av det vinnande bidraget diskuteras separat med designern. Pedersöre församling får fullständiga rättigheter till det vinnande bidraget.

Förfrågningar

Församlingssekreterarna Lena Sandberg, tfn 0403100440, och Johanna Nyman, tfn 0403100450, 0403100460 svarar på eventuella frågor.

« Till nyhetslistan