Nyheter

Samlingar under hösten

26.9.2019 15.24

Runt om i församlingen ordnas samlingar med olika innehåll.

Här finns en lista på en del av samlingar som hålls på församlingens område under hösten:

Musikcafé

i Kyrkhemmet i Bennäs.
Lö 21.9 med Heidi Storbacka
Fre 29.11 med Homeward Bound (Obs dagen!)
Arr. KU-kretsen P:söre


Kvinnofrukost

Lö 26.10 kl 9.30 Charlotte Stefansson om att växa upp mellan olika kulturer, Kyrkhemmet i Bennäs
Arr. Finska Missionssällskapet & församlingen


KU möten med Håkan Sunnliden

i Kyrkostrands församlingshem. Håkan är pensionerad präst från Värnamo, Sverige
Lördag 12.10
16 Möte. 17.30 Kvällsbit. 19 Kvällsmöte

Söndag 13.10
10 Högmässa i kyrkan, pred. Håkan Sunnliden, efteråt kyrklunch. 12.30 Möte
Arr. KU-kretsen P:söre och församlingen

 

Gudstjänster och möten i byarna

Gudstjänst och söndagsskola i Forsby bykyrka, sö 22.9 och 17.11 kl 14
Sångkväll med Forsby sångkör och spelemän i Forsby bykyrka, lö 19.10 kl 19

Kvällsmöte i Lövö bönehus, sö 6.10 kl 18

 

Hur mår de kristna minoriteterna i norra Thailand?”- cafékväll

med Riikka-Maria och Tomas Kolkka, luafolkets Agricola, fredag 22.11 kl 19 i Kyrkostrands församlingshem.

« Till nyhetslistan