Pensionärssångarna

träffas vissa fredagar kl 15 i Essehemmet. Följ med annonsering i Kyrkpressen, samt evenemangen på webben! 

Körledare är Bill Ravall.