GloriEss

GloriEss är en kör för alla som vill sjunga. Vi övar torsdagar kl 17 i Esse församlingshem.

Dirigent är Bill Ravall.

Gloriess övar på läktaren i Esse kyrka.