Missionsstugan, en loppmarknad i församlingen

Församlingen har en loppmarknad mittemot Pedersöre kyrka. Adressen är Kyrkostrandsgatan 54.

Missionsstugan är p.g.a. coronatider undantagsvis öppen måndagar och onsdagar kl. 15-19. Den 12-31 oktober håller Missionsstugan stängt. 

Vi tar emot kläder, husgeråd m.m. av god kvalité samt mindre möbler. Donationer kan lämnas i containrarna utanför Missionsstugan. Varorna sorteras av frivilliga för att säljas i butiken eller sändas till samarbetspartner i de baltiska länderna. Också under butikens öppettider jobbar frivilliga med försäljning, sortering och städning.

Alla inkomster från försäljningen går till hjälpbehövande och mission.

Missionsstugans ledningsgrupp: ordförande Åsa Eklund, sekreterare Lena Sandberg, Britta Eklund, Martin Sandberg, Thua Sandberg, Ann-Catrin Österholm, Johan Österholm

Resultatet 2019

Den totala inkomsten under 2019 blev 159.000 € i Missionsstugan på Kyrkostrand. Inkomsterna har stigit med 3.400 € i jämförelse med året innan. Medelinkomsten per månad var 13.000.

Alla inkomna medel ha betalats ut till många olika mottagare och projekt både utomlands och i närmiljön. Det största understödet har gått till Finska Missionssällskapet på 60.000 €. Den lokala diakonin fick via Pedersöre, Jakobstads svenska och finska och Purmo församlingar 43.000 €. 

Mottagare av understöd är  Finska Missionssällskapet (bl.a för orgel i Kazan, missionen i Angola, Sat 7 Academy, missionsarbete i norra Thailand och katastroffonden), Svenska Lutherska evangeliföreningen, Kyrkans Utlandshjälp ( Mosambique och Zimbabve, samt katastroffonden), Mission Air Flight, Nada Nord, Fängelse i Jelgava, Lettland, Dagcentret Lyo vid Pedersheim åldringshem, Stifelsen Agapao för rehabiliteringscenter i Litauen, Project Liv, Kvinnojouren JakobstadPsykosocialaföreningen Contact, Arbetet bland utsatta kvinnor och LFF för barnläger i Ryssland.

Missionsstugans resultat för 2019 ger stor orsak att vara tacksam. Orsak till tacksamhet är inte bara inkomsterna som kan delas ut till behövande, utan vi är också tacksamma för varor som doneras, för alla frivilliga som ger av sin tid och sina krafter, för att arbetet löper smidigt och att nya frivilliga kommer med i arbetet.

Vill du hjälpa till?

I församlingen lär vi oss att tänka större. Vi når utöver våra gränser genom missionen och vänförsamlingskontakter. Du behövs vid Missionsstugan, som sorterare, försäljare, kassabiträde, lastare eller städare.

Vi är ca 100 frivilliga som sorterar det som skänks till försäljning och bistånd, ordnar upp i butiken, bär ut och in lådor och påsar.

Vi behöver både kvinnor och män som:

  • Regelbundet kan ingå i ett arbetslag 1-2 ggr/månad under öppethållningstiderna kl 15-19 enligt arbetslista. Ni sköter försäljning, sorterar inkomna varor och håller snyggt i butiken.
  • Kan komma på talko när det finns behov av extra sortering. Finns du med på vår sms-lista får du ett sms och kan komma om det passar dig. Talkon ordnas både förmiddagar och kvällstid.
  • Måndagar och/eller torsdagar kl 8.30-11, tillsammans med ett gäng andra, grundligare ordna i butiken, förändra enligt säsonger etc.


Vi erbjuder ett meningsfullt sammanhang där vi har roligt tillsammans!

Ta kontakt med diakoniarbetare Åsa Eklund tfn 040 3100446.

Ett flygfoto av Missionsstugan.
Många frivilliga hjälper till med sortering, städning och försäljning i Missionsstugan.
Många frivilliga hjälper till med sortering, städning och försäljning i Missionsstugan

Tag kontakt

Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD