Missionsstugan, en loppmarknad i församlingen

Församlingen har en loppmarknad mittemot Pedersöre kyrka. Adressen är Kyrkostrandsgatan 54.

Missionsstugan är p.g.a. coronatider undantagsvis öppen måndagar och onsdagar kl. 15-19. 

Vi tar emot kläder, husgeråd m.m. av god kvalité samt mindre möbler. Donationer kan lämnas i containrarna utanför Missionsstugan. Varorna sorteras av frivilliga för att säljas i butiken eller sändas till samarbetspartner i de baltiska länderna. 

Alla inkomster från försäljningen går till hjälpbehövande och mission.

Missionsstugans ledningsgrupp: ordförande Åsa Eklund, Britta Eklund, Martin Sandberg, Thua Sandberg, Ann-Catrin Österholm, Johan Österholm

Resultatet 2020

Den totala inkomsten under 2020 blev 96.600 € i Missionsstugan på Kyrkostrand.

Alla inkomna medel ha betalats ut till många olika mottagare och projekt både utomlands och i närmiljön. Det största understödet har gått till Finska Missionssällskapet på 37.500 €. Den lokala diakonin fick via Pedersöre, Jakobstads svenska och finska församlingar 33.300 €. 

Mottagare av understöd är  Finska Missionssällskapet, Svenska Lutherska evangeliföreningen, Fängelse i Jelgava, Lettland,  Stifelsen Agapao för rehabiliteringscenter i Litauen, Kvinnojouren JakobstadPsykosocialaföreningen Contact.

Missionsstugans resultat för 2020 ger stor orsak att vara tacksam. Orsak till tacksamhet är inte bara inkomsterna som kan delas ut till behövande, utan vi är också tacksamma för varor som doneras, för alla frivilliga som ger av sin tid och sina krafter, för att arbetet löper smidigt och att nya frivilliga kommer med i arbetet.

Vill du hjälpa till?

I församlingen lär vi oss att tänka större. Vi når utöver våra gränser genom missionen och vänförsamlingskontakter. Du behövs vid Missionsstugan, som sorterare, försäljare, kassabiträde, lastare eller städare.

Vi är ca 100 frivilliga som sorterar det som skänks till försäljning och bistånd, ordnar upp i butiken, bär ut och in lådor och påsar.

Vi behöver både kvinnor och män som:

  • Regelbundet kan ingå i ett arbetslag 1-2 ggr/månad under öppethållningstiderna kl 15-19 enligt arbetslista. Ni sköter försäljning, sorterar inkomna varor och håller snyggt i butiken.
  • Kan komma på talko när det finns behov av extra sortering. Finns du med på vår sms-lista får du ett sms och kan komma om det passar dig. Talkon ordnas både förmiddagar och kvällstid.
  • Måndagar och/eller torsdagar kl 8.30-11, tillsammans med ett gäng andra, grundligare ordna i butiken, förändra enligt säsonger etc.


Vi erbjuder ett meningsfullt sammanhang där vi har roligt tillsammans!

Ta kontakt med diakoniarbetare Åsa Eklund tfn 040 3100446.

Ett flygfoto av Missionsstugan.
Många frivilliga hjälper till med sortering, städning och försäljning i Missionsstugan.
Många frivilliga hjälper till med sortering, städning och försäljning i Missionsstugan

Tag kontakt

Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD