Barn som tittar på en vuxen med öppna armar

Barn och familj

Pedersöre är en barnrik församling och det syns! 

Församlingen vill finnas till för dig och din familj och stöda er i den kristna fostran. Grupper och klubbar finns för barn i olika åldrar och för föräldrar och barn tillsammans. Församlingen vill stöda barnets och familjens andliga utveckling och stöda parrelationen som föräldraresurs.

Dagklubbsbarn i Esse åker pulka i lekparken utanför församlingshemmet.
Ledare för barnverksamheten
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD
Församlingspedagog
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE