På väg till arbetet på åkern, Nepal. Källa: kyrkans bildbank.

Missionen

Den kristna kyrkan finns inte bara där vi bor. Den omfattar hela världen. Därför stöder vi och arbetar också för andra som finns på andra ställen.

Vi vill ta in det internationella sammanhanget i församlingens olika verksamhetsformer så att det känns naturligt och äkta. Församlingen är inte bara en givande part utan också en mottagande. Vi lever tillsammans.

I Pedersöre församling finns ett stort intresse för mission och utvecklingsarbete för att hjälpa människor ute i världen. Församlingen stöder med budgetmedel missionärer på olika ställen, och olika missionsgrupper samlas regelbundet för att ge sitt bidrag till missionen.

Drängstugan, loppmarknaden bredvid prästgården i Purmo, understöder församlingens missionärer samt deltar i hjälpsändningar till behövande, t.ex. via Hoppets Stjärna.

Missionsstugan på Kyrkostrand i det gamla församlingshemmet intill Pedersöre kyrka fungerar som second hand-butik och loppmarknad. Alla inkomster från försäljningen går till hjälpbehövande och mission.