Kållby bönehus

Centrumvägen 312, 68800 Kållby

Kållby bönehus

Bönehuset ägs av lokalavdelningen i Ytteresse och Kållby till Svenska Lutherska Evangeliföreningen. Kontaktperson Karita Dahlfelt tfn 050-0667682.

Söndagsskola, symöten och kvällspredikningar hålls i detta bönehus.


Läge på kartan

Evenemang

sö 9.6 kl. 19.00

Centrumvägen 312, 68800 Kållby

Sommarfest

Albert Häggblom, Joakim Förars.Sång av The Rapids Family
Servering. Lotteri för bönehuset