Verksamhet för barn


Barnledare

Barnledare

2018-2019: Måndag och torsdag i dagklubben i Kyrkhemmet i Bennäs. Tisdagar och fredagar i dagklubben i Lepplax bykyrka. Onsdagar i familjeklubben i Sandsund.


Barnledare

2018-2019: Måndag och torsdag i dagklubben i Lepplax bykyrka. Tisdag och fredag i Sandsund dagklubb i Bulderbackagården


Ledare för barnverksamheten
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Barnledare

2018-2019: Måndag och torsdag i dagklubben i Kyrkhemmet i Bennäs samt tisdag och fredag i dagklubben i Kållby församlingssal. Onsdagar i familjeklubben i Kyrkhemmet i Bennäs