Förtroendevalda 2019-2022

Representanter i Pedersöre församlingsråd 2019-2022: Björklund Gerd, Björklund Mats, Grankulla Patrik, Heikkilä Christina, Häggblom Sandra, Kass Sofia, Knuts Britt-Mari, Mård Krister, Nylund Jakob, Näse Gun-Maj, Snellman Gunilla och Österholm Ann-Catrin. Suppleanter är Lindqvist Eva och Salo Samuel. Kyrkoherde Hans Häggblom är ordförande och församlingssekreterare Lena Sandberg fungerar som sekreterare.

Representanter i Gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022: Eriksson Roger, Flink Viola, Häggblom Börje, Kackur Jonas, Lassfolk Sara, Melin Martin, Nyström Tomas, Sundström Jens och Charles Östman. Suppleanter är Kulla Ritva, Kass Lars, Lönnqvist Kaj, Lindqvist Eva och Nylund Jakob.

Direktionen för diakoni och mission 2019-2022: Ordförande Camilla Skrifvars-Koskinen, Ann-Catrin Österholm, Jonas Kackur, Hans Björklund, Johanna Eklund, Maria Sarojini. Suppleanter: Marit Ingerström, Roger Löfqvist. Församlingsrådets representant Christine Heikkilä.

Direktionen för verksamhet bland barn 2019-2022: Michael Åbonde, Jens Snellman, Siv Borgmästars, Maria Ingerström, Martina Sundström, Marcus Lill. Suppleant Stephan Ekman. Barnledare: Ulrika Finnberg. Församlingsrådets repreresentant Sofia Kass.

Ingen kontaktinformation hittades på det sökordet.