Kontaktuppgifter

Församlingens kansli är öppet måndag, onsdag och fredag kl. 9-13.
 

Pedersöre församling
Kyrkostrands församlingshem
Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Tfn 040 3100440
Fax 040 3100498

pedersore.forsamling@evl.fi

Jimmy Österbacka

Församlingspastor

Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Jimmy Österbacka

« Tillbaka