Smågrupper

BIBEL- OCH BÖNEGRUPPER
Kyrkhemmet i Bennäs, varannan torsdag kl 18.30
Forsby bykyrka, måndagar kl. 19.30, en gång i månaden
B & C-bönegruppen (Be och Se) för ungdomar i Kyrkhemmet i Bennäs

FÖR KVINNOR:
Symöte
–  kvinnor träffas för andakt och gemenskap kring kaffekoppen, med eller utan handarbete. Symöten hålls varannan eller var tredje vecka under vinterhalvåret. För dag och tid, se församlingens veckoprogram.


Forsby bykyrka, måndagar
Lövö bönehus, tisdagar
Kållby bönehus, måndagar kl 13
Hedbo i Sandsund, tisdagar kl 13.30
Sundby/Karby i Sundby byahem och i hemmen, måndagar eller tisdagar

FÖR MÄN:
Karagrupper- män träffas för andakt och gemenskap kring kaffekoppen.

Karakaffe, Kyrkhemmet i Bennäs, varje tisdag kl 9.30-11.00.
Kara Kafé, Hedbo i Sandsund, varannan onsdag kl 13.30. Obs ny tid!
Lövö bönehus, måndagar varannan vecka, kontaktperson Ulf Hagman tfn 050 5347325. 
Grupper för män finns också i Forsby och i Sundby.

Andakter vid åldringshem och pensionärboenden
Pedersheim (en gång per vecka)
Hedbo seniorboende

Selfie av gänget vid Flyngärdet
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Kyrkoherde
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad