Samlingar för daglediga, pensionärer och andra

Onsdagar kl 12. Vi börjar med mat, samlas för program och avslutar dagen med eftermiddagskaffe.
Pris för mat, efterrätt och kaffe med dopp 12 €. Anmälan till samlingen, se församlingens annonsering

16.10 Lunch för daglediga, Kyrkostrands församlingshem, Monica Cederberg. Anmälan före 9.10 till Maria 0403100447

27.11 Vi besöker Esse församlings Lunch för daglediga. Mirella Enlund från Projekt Liv: Glädje i vardagen för lågtidssjuka barn. 
Lunch 10 €.  Esse församlingshem, Essevägen 254

10.12 Julfest, Kyrkostrands församlingshem,  mat ca 15 €
 

 

 

Kvinnofrukost

Lördagar kl 9.30-11.30 i Kyrkhemmet, Bennäs.

26.10  Charlotte  Steffansson, "Att växa upp mellan två olika kulturer"

Se vidare i annonsering för pris och anmälan.
Medarrangör FMS

 

Cafékväll med vår tids Agricola

Fre 22.11 kl 19.00 i Kyrkostrands församlingshem

Riikka-Maria och Tomas Kolkka deltar. De är missionärer i Thailand och arbetar bl.a. med bibelöversättning

 

 

 

Gemenskapsdag för funktionshämmade
Sö 27.11 kl 11-15 i Jakobstad församlings center

Gudstjänst med nattvard, mat, programstund, kaffe
Omsorgsprästen Claus Terlinden medverkar

Kaffe serveras i en mugg med mumin motiv
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad