Samlingar för daglediga, pensionärer och andra

Onsdagar kl 12. Vi börjar med mat, samlas för program och avslutar dagen med eftermiddagskaffe.
Pris för mat, efterrätt och kaffe med dopp 12 €. Anmälan till samlingen, se församlingens annonsering

16.10 Lunch för daglediga, Kyrkostrands församlingshem

27.11 Utfärd till Esse församling. Vi deltar i Lunch för daglediga, församlingshemmet

11.12 Julfest, Kyrkostrands församlingshem,  mat ca 15 €
 

 

 

Kvinnofrukost

Lördagar kl 9.30-11.30 i Kyrkhemmet, Bennäs.

26.10  Charlotte  Steffansson, "Att växa upp mellan två olika kulturer"

23.11

Se vidare i annonsering för pris och anmälan.
Medarrangör FMS

 

 

 

Gemenskapsdag för funktionshämmade
Sö 27.11 kl 11-15 i Jakobstad församlings center

Gudstjänst med nattvard, mat, programstund, kaffe
Omsorgsprästen Claus Terlinden medverkar

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    

 

 


 

 

Kaffe serveras i en mugg med mumin motiv
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad