Skriftskolan 2018-2019

 

Samlingar under vintern och våren. Konfirmanderna är indelade i tre olika grupper.

Grupp Kållby 
  9.1  Samling 1    kl 15.30-16.45 i Kållby församlingssal
23.1  Samling 2
  6.2  Samling 3
20.2  Samling 4
  6.3  Samling 5
20.3  Samling 6

Gudstjänster i kyrkan
24.2  Kl 10
24.3  Kl 10
22.4  Kl 11 Påskannandag

Grupp Bennäs
17.1  Samling 1  kl 15.30-16.45 i Kyrkhemmet i Bennäs
31.1  Samling 2
21.2  Samling 3
14.3  Samling 4
28.3  Samling 5
11.4  Samling 6

Gudstjänster i kyrkan kl 10
  3.2
10.3
14.4  Palmsöndag

Grupp Sandsund
17.1  Samling 1  kl 18-19.15 i Kyrkostrandsförsamlingshem, lilla salen
31.1  Samling 2
21.2  Samling 3
14.3  Samling 4
28.3  Samling 5
11.4  Samling 6

Gudstjänster i kyrkan kl 10
17.2
17.3
21.4  Påskdagen

Läger 1:  30.3  Temadag vid Pörkenäs lägergård
                 9.5  kl 19 samling inför lägret, konfirmander och föräldrar, Kyrkostrands församl.hem
                 10 - 16.6 läger vid Pörkenäs lägergård
                 31.8 återknytningsdag med övning 
                 1.9 kl 10 konfirmation i Pedersöre kyrka
 

Läger 2:  4.5   Temadag vid Pörkenäs lägergård
                 16.5  kl 19 saming inför lägret, konfirmander och föräldrar, Kyrkostrands församl.hem
                 24 - 30.7  läger vid Pörkenäs lägergård
                 7.9 återknyningsdag med övning
                 8.9 kl 10 konfirmation i Pedersöre kyrka

Föräldrasamling: 14.2  kl 19, Kyrkostrands församlingshem
                                  9.5 eller 16.5, se ovanför
                
            

Priset för mat och logi är 190 €. I priset ingår också servering under vinterns samlingar.

 

Frågor? Kontakta Jimmy Österbacka, tfn 040-3100473, jimmy.osterbacka@evl.fi

Hälsningar från skriftskolteamet Mi, Jimmy och Maria

På bilden skriftskolteamet Mi Lassila, Jimmy Österbacka och Maria Emet
Skriftskolteamet Jimmy, Mi och Maria