Skriftskolan

För vem? För dig som fyller 15 år under året (man kan också gå senare). Du som är döpt och hör till församlingen får ett brev inför skriftskolstarten. Den som inte döpt men vill gå i skriftskolan kan bli döpt under skriftskolåret.

Innehåll? Vi går igenom vad vår krista tro handlar om och talar om livets bekymmer och möjligheter.      Vi upplever lägergemenskap i en trygg och kravlös miljö. Vi firar konfirmationen - den stora festen som avslutning på skriftskolan.  

Var och när? Till skriftskolan hör en lägerperiod i Pörkenäs lägergård under en sommarvecka, gudstjänster och samlingar under vintern. Skriftskolan startar någon gång under höstterminen, datum hittar man i infobrevet med inbjudan.

Konfirmation? Skriftskolan avslutas med konfirmation i Pedersöre kyrka

 

Skriftskola för vuxna

Som vuxen kan man också gå i skriftskola och få enskild undervisning. Kontakta någon av församlingens teologer eller församlingskansliet när som helst under året.

 

Skriftskola för funktionshämmande

ordnas 2-8.8 2020 i Pörkenäs lägergård. Omsorgsprästen Claus Telinden ansvarar för den.
 

Skoj på skriftskolläger
Kapellet vid Pörkenäs lägergård

Kontakta oss

Församlingspastor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Ungdomsarbetsledare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad