Läger och resor

Läger betyder skoj och gemenskap, tro och liv!

S.o.S-läger 

är en populär höst-weekend BARA för dem som går i årskurs 6 och 7!
Weekenden hålls varje år i november månad på Pörkenäs lägergård. De som enligt födelseår borde gå på de årskurserna får ett brev med inbjudan till lägret. Efter anmälan kommer sen ett brev då weekenden närmar sig.

Hösten 2018: 17-18.11 på Pörkenäs lägergård. Deltagaravgift 40 €. 

Anmäl under tiden 1-14.10 2018 via denna länk.

Höstdagarna

Förbundet kristen skolungdom ordnar varje år Höstdagar, på Allhelgona-helgen, i november. Höstdagarna stort läger för alla svenskspråkiga församlingar o samlar ca. 500-700 ungdomar varje år. Där hålls många olika verkstäder, samlingar/konserter i stora salen, mässor, ljusvandring, m.m. 
Varje år har dagarna ett tema som olika gäster o program försöker ta upp ur olika synvinklar.

Att resa tillsammans skapar gemenskap så därför brukar vi åka med gemensam buss till lägret. Anmälningarna tas emot av din ungdomsarbetsledare som anmäler församlingen deltagare till FKS.

Ungdomens kyrkodagar

Ungdomens kyrkodagar ett årligen återkommande evenemang som hålls i januari månad. Från de svenskspråkiga församlingarna utses i november de delegater/ungdomar, (för Pedersöres del 9 st)  som åker till dagarna och som där i plenum diskuterar de motioner/diskussionsinitiativ som kommit in o röstar fram ett beslut. Ett tillfälle att öva sig i mötes-teknik :)                        

Övrigt program är olika work-shops, mässor osv. + bonus: att lära känna ungdomar från hela svensk-finland. Dagarna är ett förtroendeuppdrag så församlingen står för kostnaderna.   

Höstdagarna
Ungdomsarbetsledare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad