Ungdomsarbetsledare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad