Manskören

Manskören övar torsdagar kl. 14 i Kyrkostrands församlingshem. Höstterminen startar 5.9 2019

Dirigent Henrik Östman

Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad