Kyrkokören

Kyrkokören har en central plats i församlingens gudstjänstliv. Kören är en 4-stämmig blandad kör.

Vi framför körsånger vid församlingens gudstjänster, särskilt vid de stora kyrkliga helgerna. Kören sjunger också vid anda församlingstillfällen och besöker åldringshem.

Vi upplever det berikande och inspirerande att sjunga tillsammans med andra körer i prosteriets kyrkosångskrets och Kyrkosångförbundets sångfester.

Kyrkokören övar torsdagar kl. 18.30 i Kyrkostrands församlingshem. Vårterminen 2019 start 24.1.2019

Ny dirigent Diana Pandey.

Tf kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad