Kyrkokören framför orgel

Musik

Musiken i församling vill genom toner och ord lovprisa och ära Gud.

Församlingen har ett rikt musikliv. Vid församlingens gudstjänster och andra sammankomster medverkar ofta körer och olika musiker.

Kördirigent

Tag kontakt

Tf kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad