Vänförsamling i Estland

Genom vänförsamlingsutbytet stöder vi varandra i kyrkans uppgift.

Församlingens vänförsamling finns i Hanila, Estland. Prästen heter Lembit Tammsalu. Han har besökt vår församling och predikat ett par gånger i våra gudstjänster. St Olofskören och Pedersöre församlings manskör har besökt Hanila kyrka och hållit sånggudstjänster där.

Kyrkan i Hanila på sommaren, bilar står parkerade utanför på gräsmattan
Kyrkan i Hanila
Kyrkan i Hanila på insidan, kyrkobesökare sitter bänkade.
Kyrkan i Hanila från insidan
Kyrkoherde
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad