Mission och församlingsarbete utomlands

I Pedersöre församling finns ett stort intresse för missionen. Många smågrupper samlar in pengar för missionsarbete som kanaliseras genom flera missionsorganistaioner, i första hand Finska Missionssällskapet och Svenska Lutherska Evangeliföreningen.

Församlingens missionsarbete leds av en Missions- och diakonidirektion samt av en missionssekreterare på frivillig grund. Bas för verksamheten utgörs av Missionsstugan på Kyrkostrand i det gamla församlingshemmet intill kyrkan. Missionsstugan fungerar som second hand-butik, loppmarknad.

Genom Missionsstugans och syföreningarnas verksamhet samlas medel till förmån för missionen. Frivilliga ledare för missionsstugans och syföreningarnas verksamhet utgör stomme i verksamheten. En "karagrupp" utför praktiska arbeten till förmån för missionen. Under året hålls olika jippon för att ge alla en möjlighet att delta. I informationsarbetet är samarbetet med skolorna på församlingens område viktig.

Den totala inkomsten under 2018 blev 156.000 € i församlingens loppmarknad Missionsstugan på Kyrkostrand. Inkomsterna har stigit med 8.000 € i jämförelse med året innan. Medelinkomsten per månad var 13.000. Alla inkomna medel ha betalats ut till många olika mottagare och projekt både utomlands och i närmiljön. Det största understödet har gått till Finska Missionssällskapet på över 70.000 €. Den lokala diakonin via Pedersöre, Jakobstads svenska och finska och Purmo församlingar fick 42.000 €. Mottagare av understöd är via Finska Missionssällskapet (familjen Heikkiläs arbete i Ryssland, arbete bland svårt funktionsnedsatta barn och ungdomar, lekpark i Birsk, barnens bank, hiv/Aids-arbete Nepal och katastroffonden), Svenska Lutherska evangeliföreningen för församlingsarbete i Främre Asien, Kyrkans Utlandshjälp för Filippinerna och Indonesien, Mission Aviation Fellowship, Nada Nord för 'Värm din nästa', Fängelse i Jelgava för nat under Alpha kurs i Lettland, Åldringshemmet Pedersheim för taxi för utfärd från Lyo till Kuddnäs, Stifelsen Agapao för rehabiliteringscenter i Litauen, Project Liv, Kvinnojouren Jakobstad och Psykosocialaföreningen Contact.

Församlingen har medarbetare i Ryssland och i Främre Asien. Vi stöder projekt i Nepal, diakoniarbete Senegal, kvinnoprojekt i Etiopien samt Skyddshemmet Dikoni för barn i Ryssland, 

Familjearbete, påverkansarbete och hiv/aids-arbete i Nepal

Familjearbete och ledarskolning för kvinnor
Nepals kyrka växer snabbt och kristen fostran i en multireligiös omgivning är viktig. Församlingarna behöver utbildade arbetare som kan ge kristen fostran bland familjer, barn och unga och därför satsar man på ledarskolning för kvinnor. Inom familjearbetet utbildas äkta par i att dra äktenskapskurser. Familjearbetet har tagits väl emot i församlingarna och det finns ännu ett stort behov av familjearbete.

Hiv/aids arbete
Arbetslöshet har jagat många att söka arbete utomlands. Familjerna måste leva skilda från varandra och detta har inverkan på hela samhället. Många av de återvändande gästarbetarna, sexarbetarna och narkomanerna är hiv‐smittade och det finns risk att de smittar andra.

Påverkansarbete
Genom sin verksamhet strävar NCFN också till att förbättra svaga och åsidosatta människors livskvalitet och att ge dem hopp, både i församlingarna och ute i samhället.

Läs mera på facebook Nepalnytt.

Familjen samlad för fotografering en sommardag. I bakgrunden en sjö och skog.
Församlingen stöder familjen Heikkiläs arbete
Kaplan
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad