Fullsatt kyrka

Gudstjänster

Gudstjänst firar vi tillsammans i Pedersöre kyrka varje söndag kl. 10. När vi firar familjegudstjänster är tiden oftast kl. 11. Nattvard ingår i gudstjänsten en gång per månad.

Kyrkkaffe serveras i kyrkan en gång/månad. Man kan också delta i gudstjänsterna via webbradion. Sändningar fungerar endast som direktsändningar.

Andakter och nattvard hålls också i åldringshem på församlingens område, dvs Pedersheim, Hedbo seniorboende och Flyngärdets pensionärshem

Vi gör gudstjänsten tillsammans

Ett rikt gudstjänstliv skapas genom att vi gör gudstjänsten tillsammans. I gudstjänsten behövs körsångare, textläsare, dörrvärdar, kyrkvärdar, förebedjare. Det behövs någon som kokar kaffe och någon som serverar och någon som nöter kyrkbänken. Ta gärna kontakt om du vill vara med och skapa gudstjänsten.

Vi behöver flera dörrvärdar. Som dörrvärd hälsar du gudstjänstdeltagarna välkommen och delar ut psalmböcker vid dörren, tar upp kollekt och hjälper till med annat praktiskt under gudstjänsten. Dörrvärdskapet är fördelat enligt byarna i församlingen. Följande personer ansvariga i byarna: Bo Östman i Östensö, Nils-Erik Björkskog i Lepplax, Carita Hagnäs i Forsby, Ulla-Maj Hagvik i Edsevö gamla, Brita Lindell i Edsevö nya, Jan Holmgård i Sandsund, Ebba Jansson i Sundby, Viola Knuts i Karby, Jonas Löfqvist i Lövö, Gunilla och Arne Hällund i Bennäs, Maj-Lis och Ritva Kulla i Katternö, Ulla Storbjörk i Kållby och Karl-Gustav Strandén i Skutnabba och Staraby. Kontakta dem gärna!

Takkrona i Pedersöre kyrka lyser

Tag kontakt

Kaplan
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Kyrkoherde
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Församlingspastor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Tf kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Pelargången och barnhörna i Pedersöre kyrka

Pelargången, ett nytt utrymme i kyrkan för familjer och gemenskap i samband med gudstjänster har iordningställts i kyrkan under läktaren på norra sidan. Utrymmet kan användas för kyrkkaffe och gemenskap, men även för personer med ryggbesvär och rullstolsburna.

Kaffeservering ungefär en gång per månad. Vi tar gärna emot flera frivilliga som vill koka kaffe i krykan! Hör av dig till Annika Snellman eller Åsa Eklund.

I anslutning till pelargången finns också kyrkans barnhörna. Där finns enkla aktivitetsmöjligheter för de yngre församlingsmedlemmarna under gudstjänsten.