Välkommen till söndagsskolan!

Söndagsskolan är barnens gudstjänst. När söndagsskolan är som bäst är den en rastplats för barnen där de kan vila i tro och bli kravlöst godkända. I en trygg miljö kan barnen fritt förundra sig över bibelberättelser, sånger och böner kring kyrkoårets helger.

Till söndagsskolan kan man komma från 4 års ålder och delta ännu som 12 åring.

Söndagsskollärarna är frivilliga unga och vuxna församlingsmedlemmar som känner sitt ansvar för att barnen skall få uppleva Guds närvaro i vardag och fest. Tack vare dem hålls söndagsskolor i många av Pedersöres byar.

Söndagsskola finns på följande ställen: Flynängens bönehus, Forsby bykyrka, Kållby bönehus, Lepplax bykyrka, Lövö bönehus och i Sundby byahem

Söndagsskolorna Våren 2019

Flynängens bönehus kl. 11, startar 20.1 . Fredagsskola för åk 5-7, kl. 18, startar 18.1.
Forsby bykyrka kl. 10.30, startar 13.1
Kållby bönehus kl. 10.00, startar 27.1
Lepplax bykyrka kl. 10,  från 4 år-åk.4, startar  . Fredagsskola för åk 5-7, kl. 18, startar 18.1.
Lövö bönehus kl. 10, startar 27.1 .
Sundby byahem kl. 10.30, startar 27.1.

Ledare för barnverksamheten
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad