Välkommen till söndagsskolan!

Söndagsskolan är barnens gudstjänst. När söndagsskolan är som bäst är den en rastplats för barnen där de kan vila i tro och bli kravlöst godkända. I en trygg miljö kan barnen fritt förundra sig över bibelberättelser, sånger och böner kring kyrkoårets helger.

Till söndagsskolan kan man komma från 4 års ålder och delta ännu som 12 åring.

Söndagsskollärarna är frivilliga unga och vuxna församlingsmedlemmar som känner sitt ansvar för att barnen skall få uppleva Guds närvaro i vardag och fest. Tack vare dem hålls söndagsskolor i många av Pedersöres byar.

Söndagsskola finns på följande ställen: Flynängens bönehus, Forsby bykyrka, Kållby bönehus, Lepplax bykyrka, Lövö bönehus och i Sundby byahem

Nytt höste 2019:
Söndagsskola hålls i samband med gudstjänsten i Pedersöre kyrka kl 10!

Den 13.10, 20.10, 24.11 och 1.12 kan barnen delta i söndagsskola under predikan. Söndagsskola hålls i sakristian och barnen får delta i dagens text och tema på sitt eget sätt. 

Söndagsskolorna hösten 2019

  • Flynängens bönehus kl. 11, söndagsskolan startar 15.9 . Fredagsskola för åk 5-7, kl. 18, startar 13.9
  • Kållby bönehus kl. 10.00, startar 22.9
  • Lepplax bykyrka kl. 10, söndagsskolan startar 15.9. Fredagsskola för åk 5-7, kl. 18, startar 13.9
  • Lövö bönehus kl. 10, startar 22.9
  • Forsby bykyrka, söndagsskola hålls i samband med gudstjänst 22.9 och 17.11.
  • Pedersöre kyrka i samband med gudstjänsten kl 10  följande dagar: 13.10, 20.10, 24.11 och 1.12
Ledare för barnverksamheten
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad