Dagklubben för dig som är 4-5 år

Barn lär sig genom att leka fast de inte leker för att lära sig. I dagklubben får barnen del av den kristna tron på ett enkelt och vardagligt sätt. Barnen får ta del i den stora skatt som bibelberättelserna och kyrkoårets helger utgör. Tillsammans med barnledarna och de andra barnen utvecklas barnens tro.

Barnledarna planerar dagklubbens verksamhet så att barnets utveckling tas i beaktande i sin helhet. Verksamheten består av utevistelse, lek, andakt, rörelse, pyssel, sång och bön i olika former.  Vi följer också den nya småbarnspedagogiken i våra klubbar.

Dagklubben är 4 timmar/dag två gånger i veckan!

Vårterminen 2019 startar v. 2

Bennäs dagklubb i Kyrkhemmet i Bennäs

måndagar och torsdagar kl. 9.00-13.00

Kållby dagklubb i Kållby församlingssal

tisdagar och fredagar kl. 9.00-13.00

Lepplax dagklubb i Lepplax bykyrka

måndagar och torsdagar kl. 9.00-13.00

tisdagar och fredagar kl. 9.00-13.00

Sandsund dagklubb i Bulderbackagården

tisdagar och fredagar kl. 9.00-13.00

Barnledare Ulrika Finnberg, Gunilla Pesämaa, Malin Sundqvist, Elin Byggmästar, Linda Snellman och Sandra Rönnqvist. De nås via dagklubbens telefonnummer i respektive utrymme.

Kreativa barn i dagklubben

Anmälan till dagklubben 2019-2020 i Pedersöre församling

Dagklubben för 4-5 åringar (för barn födda 2014-2015). Preliminära tider:

Kyrkhemmet i Bennäs, måndag & torsdag kl 9-13
Lepplax bykyrka, måndag & torsdag kl 9-13
Kållby församlingssal, tisdag & fredag kl 9-13
Sandsund Bulderbackagården, tisdag & fredag kl 9-13

Höstterminen startar vecka 36.
Terminsavgift 90 €/termin, syskonrabatt 20 €. 
Anmäl via denna länk som leder till anmälningsblankett under tiden 10.3-14.4 2019.
Barnledare vid respektive klubb tar även emot anmälningar inom utsatt tid.

Frågor riktas till Annika Snellman tfn 040-3100448
 

Direktionen för verksamheten bland barn

Ledare för barnverksamheten
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad