Strandliv

Barn och familj

Församlingen vill finnas till för dig och din familj och stöda er i den kristna fostran. Grupper och klubbar finns för barn i olika åldrar och för föräldrar och barn tillsammans. Församlingen vill stöda barnets och familjens andliga utveckling och stöda parrelationen som föräldraresurs.

Vi ber

Varje barn som döps i församlingen får en personlig bönevän som ber för barnet under det första året. Bönevännen är en av församlingens frivilliga som under det första levnadsåret ber specifikt för några barn. Barnets namn förmedlas via församlingens kansli till den frivilliga bönevännen. Också hela församlingen ber för alla barn som döps i församlingen. Det sker i en gudstjänst efter dopet. Där nämns barnen vid namn och innesluts i församlingens förbön. 

I början av året får alla familjer som haft dop i familjen under föregående år en inbjudan till en gudstjänst där vi ber speciellt för alla nydöpta och tänder ljus för var och en av dem.

Bibel för 5-åringar

Alla som fyller 5 år inbjuds att hämta en gåva från församlingen, en bibel. Bibelutdelningen sker i samband med Mikaelisöndagens gudstjänst.

Tag kontakt

Ledare för barnverksamheten
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
YouTube-video