Vilka tider gäller för vigsel, dop eller jordfästning?

Grundreglerna för tillgänglig tider är nedanstående, men avvikelser kan förekomma. 

Pedersöre kyrka

mån - to: inga direkta fastställda tider

fre: 12 och 14 i första hand reserverat för begravningar. Senare mot kvällen även vigslar

lördagar: kl 10, 12, 14 reserveras främst för begravningar, efter kl. 15 vigslar. 

Esse kyrka

mån - torsd: inga direkta fastsällda tider

fred: jordfästningar kl. 10, 12 eller 14. Vigslar efter kl. 14.

lördagar: kl. 10 och 13/14 begravning efter kl. 15 vigslar. Tiden koordineras ofta med bokningarna i Purmo och med skriftskolan.

Purmo kyrka 

mån - fre: inga direkta fastsällda tider

lördagar: kl. 10 och 13/14 begravningar efter kl. 15 vigslar.  Tiden koordineras ofta med bokningarna i Esse och med skriftskolan.

 

Kolla bokningsläget i en kyrka eller annan församlingslokal.

Ibland kan det vara till hjälp i planeringen att kunna se när t.ex. en kyrka redan är bokad. Detta gäller bara lokalen. Det betyder inte automatiskt att det t.ex. finns präst eller kantor. Det kan innebära att en kyrka är ledig men att prästen redan är bokad till något som inte syns i kalendern.

Klicka här för att kolla bokningsläget. 

 

Bokningar 

Pedersöre kyrka

Jordfästningar och dop: Medlemmar i Jakobstads svenska eller finska församlingar bokar via respektive församlings kansli

Vigslar: Hör bruden till Pedersöre bokas vigseln via Pedersöre församling. Hör bruden till Jakobstads svenska eller finska församlingar boka via respektive församlings kansli

Esse och Purmo kyrkor

Medlemmar i Pedersöre bokar via Pedersöre församlings kansli.

Medlemmar i Jakobstads finska församling bokar via finska församlingens kansli