Stilla veckan och påsk i församlingen 2023

Varmt välkommen med och ta del av påskens budskap!

Palmsöndag 2.4 

Kl. 10 Högmässa i Esse kyrka. Välsignelse av förtroendevalda och församlingspastor Tuomo Komulainen. Portin, Komulainen, Malmsten-Ahlsved, sång Musikörerna. 

Kl. 13 Gudstjänst i Purmo kyrka. Komulainen, Pandey

Kl. 18 Kvällsmässa i Pedersöre kyrka. Österbacka, Östman, Pedersöre spelmanslag, Hans Häggblom

 

Aktläsningar

Måndag 3.4

kl. 18 Esse kyrka. Bengt Forsblom, Malmsten-Ahlsved, sång GloriEss

kl. 19 Pedersöre kyrka. Hans Häggblom, Östman, sång Roy Pettersen och Nils-Oskar Frantz

kl. 19 Sundby byahem. Österbacka

kl. 19.30 Purmo kyrka. Lisen Greve-Österlund, Malmsten-Ahlsved, sång Mi o Mikka

kl. 19.30 Emaus bönehus

kl. 19.30 Åvist bykyrka

 

Tisdag 4.4

kl. 18 Esse kyrka. Monica Borgmästars, Malmsten-Ahlsved, flöjt Ida Pettersson

kl. 19 Pedersöre kyrka. Sandra Häggblom, Östman, stråkmusik Folke Nylund och Daniel Nylund

kl. 19 Lepplax bykyrka. Österbacka

kl. 19.30 Purmo kyrka. Gunhild Berger, Malmsten-Ahlsved, flöjt Ida Pettersson

kl. 19.30 Emaus bönehus

kl. 19.30 Åvist bykyrka

 

Onsdag 5.4

kl. 18 Esse kyrka. Birgitta Lind, Malmsten-Ahlsved

kl. 19 Pedersöre kyrka. Jakob Nylund, Östman, orgelmusik av Brahms

kl. 19 Bennäs kyrkhem. Österbacka

kl. 19 Flynängens bönehus

kl. 19.30 Purmo kyrka. Cecilia Kung, Pandey

kl. 19.30 Emaus bönehus

kl. 19.30 Åvist bykyrka

 

Skärtorsdag 6.4

Kl. 19 Nattvardsmässa i Esse kyrka. Komulainen, Malmsten-Ahlsved, Församlingskören

Kl. 19 Nattvardsmässa i Purmo kyrka. Portin, Pandey, Marguerithe Sandstedt-Granvik

Kl. 19 Nattvardsmässa i Punsar bönehus.

Kl. 19.30 Nattvardsmässa i Pedersöre kyrka. Österbacka, Östman, St Olofskören

 

Långfredag 7.4

Kl. 10 Gudstjänst i Purmo kyrka. Komulainen, Pandey. Även strömning i Youtube.

Kl. 10 Gudstjänst i Esse kyrka. Portin, Malmsten-Ahlsved, Karakören.

Kl. 10 Gudstjänst i Pedersöre kyrka. Österbacka, Östman, Manskören.

Kl. 14 Nattvardsandakt i Forsby bykyrka. Österbacka, Malmsten-Ahlsved

Kl. 14 Sammankomst i Punsar bönehus

Kl. 15 Sammankomst i Flynängens bönehus

 

Stilla lördagen 8.4

Kl. 10 Gudstjänst i Pedersöre kyrka. Österbacka, Jakob Edman, Lisen Borgmästars, Annika Wester

Kl. 23 Påsknattsmässa i Pedersöre kyrka. Österbacka, Jakob Edman, Ida Edman, Pandey

 

Påskdagen 9.4

Kl. 10 Festmässa i Pedersöre kyrka. Österbacka, Östman, Pandey, Kyrkokören, St Olofskören, Barnkören. Även strömning i Youtube

Kl. 10 Familjegudstjänst i Esse kyrka. Komulainen, Malmsten-Ahlsved, Barnkören, Musikörerna, Församlingskören, Janne Kanckos

Kl. 13 Familjegudstjänst i Purmo kyrka. Komulainen, Malmsten-Ahlsved, Barnkören

Kl. 14 Sammankomst i Punsar bönehus

Kl. 15 Nattvardsmässa i Flynängens bönehus. Portin m.fl.

Kl. 19 Sångafton i Flynängens bönehus

 

Annandag påsk 10.4

Kl. 10 Familjegudstjänst i Pedersöre kyrka. Österbacka, Pandey. Dagklubben sjunger. Kyrkkaffe

Kl. 13 Gudstjänst i Emaus bönehus. Komulainen, Pandey. Kl. 15 Möte i Emaus bönehus 

Kl. 14 Sammankomst i Punsar bönehus

Kl. 15 Sammankomst i Flynängens bönehus

Kl. 18 Kvällsmässa i Esse kyrka. Komulainen, Malmsten-Ahlsved