Pedersöre församlingskansli

Öppet måndag, onsdag och fredag kl. 9-13

Församlingssekreterare Lena Sandberg
Tfn 040 3100440
lena.sandberg@evl.fi

Vasavägen 116, 68600 Jakobstad

Kontakta församlingskansliet i ALLA ärenden som berör dop, vigslar, jordfästningar och bokningar.

Församlingens övriga medarbetare har sina arbetsrum i anslutning till församlingskansliet.

Församlingskansliet finns i nedre våningen i Kyrkostrands församlingshem
Församlingssekreterare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad