Församlingskansliet

Samma kansli men på flera platser

Församlingen har kanslier i Kyrkostrands församlingshem, Esse församlingshem och Purmo prästgård. Tfn 040-3100440. Vi svarar i telefon under öppettiderna på måndags-, onsdags- och fredagsförmiddagarna, i mån av möjlighet också på andra tider.

Tillsvidare håller kanslierna öppet enligt följande

  • Måndagar kl. 8.30-12: öppet i Purmo prästgård. 

  • Onsdagar kl. 8.30-12: öppet i Esse församlingshem. 

  • Fredagar kl. 8.30-12: öppet i Kyrkostrands församlingshem. 

Området där Pedersöre församling finns

Pedersöre församling har sina rötter i medeltiden. I ett skede täckte den hela det som då var norra Finland. Speciellt under 1700-talet delades församlingen upp och många nya kapellförsamlingar bildades. När den kommunala administrationen skulle bildas från 1860-talet kom de här kapellen att bilda egna kommuner. Kommunalt gick Pedersöre, Esse och Purmo ihop 1977. Men församlingarna blev kvar. Den 1 januari 2020 var det dags för församlingarna att bilda en ny gemensam Pedersöre församling. 

Församlingen har c 9000 medlemmar. 

Medelåldern är låg jämfört med många lantsortsförsamlingar. Här föds det flera än dör. Tack vare företagen är också arbetslösheten låg och ibland är det till och med brist på arbetskraft.

Inom församlingen finns en mycket livlig verksamhet. Församlingsmedlemmarna tar ett aktivt ansvar för olika uppgifter. Allt från söndagsskolledare till talare, från parkeringsvakter till kyrkvärdar, från talkogrupper till aktiva inom församlingens missionsloppisar.  Antalet engagerade lekmän rör sig kring 300 personer.

Församlingen har också ett aktivt samarbete med de s.k. inomkyrkliga väckelserörelserna Kyrkans Ungdom, Evangeliföreningen och Laestadianernas fridsföreningar. En del av dem har egna bönhus med mer eller mindre regelbunden verksamhet.

På området bildades 1739 den allra första friförsamlingen i Finland och frikyrkligheten är fortsättningvis också stark. Samarbetet med friförsamlingarna sker både spontant och organiserat.

Pedersöre församling är svenskspråkig. Kaj Granlund är kyrkoherde.

Församlingens adress

Pedersöre församling

Essevägen 254

68820 PEDERSÖRE