Under rådande undantagstillstånd:

Jordfästningar

- De officiella direktiven är att jordfästningar i första hand skall förrättas vid graven. Diskutera platsen och andra arrangemang med jordfästningsprästen. Myndigheternas begränsning på 10 personer gäller fortsättningsvis. Enligt  biskoparnas uppdaterade direktiv den 18.3. kan de allra närmaste anhöriga delta. De allra närmaste är i de flesta fall make/maka samt barn med familjer. Stor försiktighet måste alltid iakttas gällande hygien och tillräckliga avstånd mellan de deltagande. De som hör till riskgruppen eller har lindriga förkylningssymptom skall inte delta. Minnesstunder kan inte för tillfället hållas i våra lokaler.
- I första hand används nu vardagar som jordfästningsdag.

När undantagstillståndet är över kan man ordna en minnesstund som är öppen för flera.


- Jordfästningar förrättas i Pedersöre kyrka, i Johanneskapellet, i Esse och Purmo kapell samt vid graven.

 

Er sorg är vår omsorg!

Jordfästningen är ett konkret farväl till den som lämnat vår gemenskap här. Kontakta församlingen för arrangemang av begravning.

När sorgen drabbar är det samtidigt mycket praktiskt som måste ordnas. Ta kontakt med församlingens kansli i Kyrkostrand, Esse eller Purmo när en församlingsmedlem dött. Där bokar ni tid för jordfästning och eventuell minnesstund. 

Räkna med att begravningen kan ske tidigast om två veckor.

Det kan hända att man vill få undan allt så snabbt som möjligt. Men det kan ofta bli för snabbt för att man känslomässigt skall hinna med i att dödsfallet verkligen har inträffat. Först kan tanken på att jordfästningen skulle ske om några veckor verka främmande. Men många har efteråt sagt att det var den tid de verkligen behövde. 

Gravkontoret i Jakobstad sköter om gravplats och gravgrävning. Gå till  Gravkontorets sida. Kontakta en begravningsbyrå för kista och transporter.

För själaringning kontakta kyrkväktaren vid respektive kyrka. 

Efter jordfästning vill man kanske hålla en minnesstund. Om minnesstunden hålls i församlingens lokaler hjälper församlingens husmödrar till med planering av serveringen.  Kontaktuppgifter till husmödrarna.

Läs mera om råd och hjälp till anhöriga på: samfällighetens begravningsinfo 

Lokala begravningsseder i Pedersöre församlingsdel

Den sk "utsjungningen" hålls i regel vid anstalt eller sjukhus i anslutning till transporten till kyrkan. Begravningsbyrån ansvarar i regel för andakten och för själaringningen vid kyrkan.

Kistan bärs in ca 20 minuter före jordfästningen i kyrkan. Efter klockringning inleds jordfästningen med en psalm, som följs av jordfästningsakten. Efter en psalm eller solosång följer blomsterhyllningen, som nästan undantagslöst hålls inne i kyrkan. Den kan dock hållas även ute på gravgården. Jordfästningen kan numera även inledas med blomsterhyllning i kyrkan. Jordfästningstillfället avslutas med en psalm, varefter församlingens följer kistan till graven. Vanligen sjungs en psalm vid graven efter att alla blombuketter placerats på graven. De anhöriga kan hälsa på begravningsgästerna i församlingshemmet före serveringen. Vid minnesstunden kan namnen på dem, som hedrat den avlidna genom inbetalningar till olika fonder, uppläsas. Detta kan även ordnas på annat sätt.

Önskemål om sång och musik får framföras direkt till kantorn eller i kontakt med prästen. Vid val av sång eller musik är det skäl att komma ihåg att jordfästningen är en gudstjänst.

Lokala begravningsseder i Esse församlingsdel

I samband med själaringningen i Esse hålls i regel en andakt inne i kyrkan. Det är kyrkvaktmästaren som ansvarar för den.

En kista med blomsterhyllningar, framme vid altaret i kyrkan.

Lokala begravningsseder i Purmo församlingsdel

 

Kistan förs vanligen till bårhuset veckan före begravningen. I samband med att kistan anländer ringer kyrkklockorna.

Kistan bärs vanligen in i kyrkan ca 20 minuter före jordfästningen inleds.