Begravning - er sorg är vår omsorg!

Jordfästningen är ett konkret farväl till den som lämnat vår gemenskap här. Kontakta församlingen för arrangemang av begravning.

När sorgen drabbar är det samtidigt mycket praktiskt som måste ordnas. Ta kontakt med församlingens kansli i Kyrkostrand, Esse eller Purmo när en församlingsmedlem dött. Där bokar ni tid för jordfästning och eventuell minnesstund. 

Räkna med att begravningen kan ske tidigast om två veckor.

Det kan hända att man vill få undan allt så snabbt som möjligt. Men det kan ofta bli för snabbt för att man känslomässigt skall hinna med i att dödsfallet verkligen har inträffat. Först kan tanken på att jordfästningen skulle ske om några veckor verka främmande. Men många har efteråt sagt att det var den tid de verkligen behövde. 

Gravkontoret i Jakobstad sköter om gravplats och gravgrävning. Gå till  Gravkontorets sida. Kontakta en begravningsbyrå för kista och transporter.

För själaringning kontakta kyrkväktaren vid respektive kyrka. 

Efter jordfästning vill man kanske hålla en minnesstund. Om minnesstunden hålls i församlingens lokaler hjälper församlingens husmödrar till med planering av serveringen.  Kontaktuppgifter till husmödrarna.

Läs mera om råd och hjälp till anhöriga på: samfällighetens begravningsinfo 

 

Jordfästning av medlem i kyrkan:

OBS! Platsen där jordfästningen skall hållas avgör vem ni behöver kontakta. OBS!

Om jordfästningen skall hållas i:

Pedersöre kyrka: kontakta den församling där den avlidna var skriven alltså: Pedersöre församling, Jakobstads svenska eller finska församling

Jakobstads kyrka eller Johanneskapellet: Kontakta Jakobstads svenska eller finska församling

Esse eller Purmo: Kontakta Pedersöre eller Jakobstads finska församling.

 

Den avlidna var inte medlem i kyrkan:

Vad ville den som avlidit? Vi visar hänsyn och respekt för den avlidnas val.  Därför kan en kyrklig jordfästning hållas om det inte gick emot den avlidnas uppfattning eller önskan. 

Om ingen kyrklig förrättning skall hållas kontakta gravkontoret.

 

Om en kyrklig förrättning önskas i:

Pedersöre kyrka: var den avlidna pedersörebo kontakta kyrkoherden i Pedersöre. Var den avlidna bosatt i Jakobstad kontakta kyrkoherden i Jakobstads svenska eller finska församling. Var den avlidna inte skriven i någon av dessa kommuner kontakta någondera av kyrkoherdarna

Jakobstads kyrka eller Johanneskapellet: Kontakta kyrkoherden i Jakobstads svenska eller finska församling

Esse eller Purmo: Kontakta kyrkoherden i Pedersöre församling.

Lokala begravningsseder i Pedersöre församlingsdel

Den sk "utsjungningen" hålls i regel vid anstalt eller sjukhus i anslutning till transporten till kyrkan. Begravningsbyrån ansvarar i regel för andakten och för själaringningen vid kyrkan.

Kistan bärs in ca 20 minuter före jordfästningen i kyrkan. Efter klockringning inleds jordfästningen med en psalm, som följs av jordfästningsakten. Efter en psalm eller solosång följer blomsterhyllningen, som nästan undantagslöst hålls inne i kyrkan. Den kan dock hållas även ute på gravgården. Jordfästningen kan numera även inledas med blomsterhyllning i kyrkan. Jordfästningstillfället avslutas med en psalm, varefter församlingens följer kistan till graven. Vanligen sjungs en psalm vid graven efter att alla blombuketter placerats på graven. De anhöriga kan hälsa på begravningsgästerna i församlingshemmet före serveringen. Vid minnesstunden kan namnen på dem, som hedrat den avlidna genom inbetalningar till olika fonder, uppläsas. Detta kan även ordnas på annat sätt.

Önskemål om sång och musik får framföras direkt till kantorn eller i kontakt med prästen. Vid val av sång eller musik är det skäl att komma ihåg att jordfästningen är en gudstjänst.

Lokala begravningsseder i Esse församlingsdel

I samband med själaringningen i Esse hålls i regel en andakt inne i kyrkan. Det är kyrkvaktmästaren som ansvarar för den.

En kista med blomsterhyllningar, framme vid altaret i kyrkan.

Vanligtvis jordfästs den avlidna av en präst från den egna församlingen. De anhöriga kan också tala med en präst från en annan församling.

Läs om de anhörigas uppgifter

Före begravningen träffar de anhöriga prästen. De blir bekanta och samtalar om den avlidna och om jordfästningen.

Läs om samtal med prästen

Lokala begravningsseder i Purmo församlingsdel

Kistan förs vanligen till bårhuset veckan före begravningen. I samband med att kistan anländer ringer kyrkklockorna.

Kistan bärs vanligen in i kyrkan ca 20 minuter före jordfästningen inleds.