Vigsel och bröllop

Vid vigseln, där en man och en kvinna tar varandra till äkta makar, gläds vi tillsammans över livets och kärlekens gåva. 

Vigseln är en juridiskt bindande akt med åtminstone två vittnen närvarande. Vigseln kan hållas i kyrkan eller på annan lämplig plats, som bestäms i samråd med vigselförrättaren. Vid kyrliga vigslar är det en präst som förrättar vigseln. En kyrklig vigsel måste inte ske i kyrkan eller vara påkostad. Den är kyrklig för att den görs enligt kyrkans formulär och med en präst. 

Vigseln är en gudstjänst, vid vilken makarna tar emot Guds välsignelse för sitt gemensamma liv. Det är till fördel att beakta detta, när man väljer musik och sånger som framförs vid vigseln. Ta gärna kontakt med präst och kantor innan ni börjar planera vigselprogrammet!

Boka en kyrklig vigsel

Kyrka, präst och kantor bokas vid församlingskansliet. Församlingskansliets och de anställdas kontaktuppgifter. 

Medlemmar i Pedersöre bokar Pedersöre kyrka via församlingens kansli. Medlemmar i Jakobstad boakr Pedersöre kyrka via Jakobstads kansli.

Prästen håller ett ett vigselsamtal och en vigselövning 1-2 veckor före vigseln.

Kontakta kantorn om musiken redan innan ni börjar planera den i detalj. Vigseln är nämligen en form av gudstjänst och det kan påverka vilken typ av sång eller musik som går att använda i kyrkan. Det här betyder inte att det bara är klassisk musik som gäller.

Om någondera av makarna inte hör till evangelisk-luthersk kyrkan, kan välsignelse av äktenskapet ske i kyrkan efter en borgerlig vigsel. Den borgerliga vigseln kan inte ske i kyrkan.

Hindersprövning

Senast sju dagar före vigseln skall de blivande makarna ordna hindersprövningen. Men gör den gärna några veckor på förhand. Postgången kan annars ställa till så att blanketterna inte hinner fram före vigseln.

Gör hindersprövningen:

Lysning i kyrkan

Församlingen kan be för dem som skall gifta sig. Det sker vid en gudstjänst efter att hindersprövningen är gjord. Om ni vill att det sker ta kontakt med församlingen och kom överens om dag.

Om ni hör till en annan luthersk församling kan lysningen också ske i Pedersöre. Kontakta Pedersöre församling. 

Lysning

Lysning kan göras i kyrkan före man gifter sig. Oftast görs lysningen söndagen före vigseln. Lysning innebär att de blivande makarnas namn och hemförsamlingar läses upp i kyrkan, och prästen ber en bön för paret.

 

Välsignelse av borgerligt äktenskapt 

Välsignelse av äktenskap påminner om vigseln men har ingen juridisk binding.

Den kan bli aktuell då makarna  redan är vigda borgerligt eller i en annan kyrkas ordning. 

 

Bröllopsfest

Vi kan erbjuda några lokaler för bröllopsfesten.  Servering av alkohol är inte tillåten i lokalerna. Hör dig för med församlingskansliet eller husmor. Kyrkoherden skall sedan alltid godkänna uthyrningen

Händer med vigselringar