Fullsatt Pedersöre kyrka

Gudstjänsten

I gudstjänsten möts vi i olika åldrar och livssituationer. Vi stöder och hjälper varandra. Vi möts inför Herrens ansikte, får komma med glädje och sorg, hopplöshet och livsmod. Jesus Kristus själv är mitt ibland oss och möter oss.

I gudstjänsten vill vi dela tillsammans. Vi kan dela med oss av gåvor vi har fått.

Vi vill också ge den som bara "vill vara" möjlighet att andas ut och hämta kraft från Herren själv. Gudstjänsten är ingen plats att fylla på ännu mera krav, utan en plats att hämta kraft i stillhet, bön, lovsång och nattvard.

Gudstjänster hålls varje söndag, i regel i alla våra tre kyrkor. Ibland kan gudstjänster också hållas i byarna. Det går att lyssna på gudstjänsterna via webben i realtid. (länk)

Förutom i gudstjänsten får vi mötas vid andra möten och samlingar. De kan hållas på olika platser i församlingen, t.ex. i församlingshem eller bönehus.

Andakter hålls regelbundet i åldringshem och skolor.

Vi gör gudstjänsten tillsammans

Ett rikt gudstjänstliv skapas genom att vi gör gudstjänsten tillsammans. I gudstjänsten behövs körsångare, textläsare, dörrvärdar, kyrkvärdar, förebedjare. Det behövs någon som kokar kaffe och någon som serverar och någon som nöter kyrkbänken. Ta gärna kontakt om du vill vara med och skapa gudstjänsten.

Pelargången och barnhörna i Pedersöre kyrka

Pelargången, ett nytt utrymme i Pedersöre kyrka för familjer och gemenskap i samband med gudstjänster har iordningställts i kyrkan under läktaren på norra sidan. Utrymmet kan användas för kyrkkaffe och gemenskap, men även för personer med ryggbesvär och rullstolsburna.

Kaffeservering ungefär en gång per månad. Vi tar gärna emot flera frivilliga som vill koka kaffe i krykan! Hör av dig till Annika Snellman eller Åsa Eklund.

I anslutning till pelargången finns också kyrkans barnhörna. Där finns enkla aktivitetsmöjligheter för de yngre församlingsmedlemmarna under gudstjänsten. 

Kyrkoherde
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE
Kaplan
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD
Kaplan
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE
Församlingspastor
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO
Församlingspastor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD
Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD
Kantor
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE
Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD