Fullsatt Pedersöre kyrka.

Gudstjänsten

I gudstjänsten möts vi i olika åldrar och livssituationer. Vi stöder och hjälper varandra. Vi möts inför Herrens ansikte, får komma med glädje och sorg, hopplöshet och livsmod. Jesus Kristus själv är mitt ibland oss och möter oss.

I gudstjänsten vill vi dela tillsammans. Vi kan dela med oss av gåvor vi har fått.

Vi vill också ge den som bara "vill vara" möjlighet att andas ut och hämta kraft från Herren själv. Gudstjänsten är ingen plats att fylla på ännu mera krav, utan en plats att hämta kraft i stillhet, bön, lovsång och nattvard.

Gudstjänster hålls varje söndag, i regel i alla våra tre kyrkor. Ibland kan gudstjänster också hållas i byarna. Det går att lyssna på gudstjänsterna via webben i realtid. (länk)

Förutom i gudstjänsten får vi mötas vid andra möten och samlingar. De kan hållas på olika platser i församlingen, t.ex. i församlingshem eller bönehus.

Andakter hålls regelbundet i åldringshem och skolor.

Vi gör gudstjänsten tillsammans

Ett rikt gudstjänstliv skapas genom att vi gör gudstjänsten tillsammans. I gudstjänsten behövs körsångare, textläsare, dörrvärdar, kyrkvärdar, förebedjare. Det behövs någon som kokar kaffe och någon som serverar och någon som nöter kyrkbänken. Ta gärna kontakt om du vill vara med och skapa gudstjänsten.

Pelargången och barnhörna i Pedersöre kyrka

I Pedersöre kyrka Pelargången finns ett område för familjer och gemenskap i samband med gudstjänsterna. Pelargången finns under läktaren och kan användas för kyrkkaffe. Där finns också plats för den som har men även ryggbesvär eller är rullstolsburna.

Där ordnas kaffeservering ungefär en gång i månaden. Vi tar gärna emot flera frivilliga som vill koka kaffe i kyrkan! Hör av dig till Annika Snellman eller Åsa Eklund.

Här finns också kyrkans barnhörna. Där finns enkla aktivitetsmöjligheter för de yngre församlingsmedlemmarna under gudstjänsten. 

Barnhörna i Esse kyrka

Under läktaren i Esse kyrka finns en barnhörna. I barnhörnan finns böcker och leksaker så barnen kan pyssla under samlingarna.

Barnhörna i Purmo kyrka

I Purmo kyrka finns barnhörnan under orgelläktaren. Där finns möjlighet att läsa, rita och pyssla.

Tag kontakt

Kyrkoherde
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE
Kaplan
Pedersöre församling
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO
tf kaplan
Pedersöre församling
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Oftast ledig måndagar och tisdagar

Församlingspastor
Pedersöre församling
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Tag kontakt

Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD
Kantor (tjänstledig tills vidare)
Pedersöre församling
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE
Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD