Högmässa. Även strömning i Youtube

sön 30.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

.

Helgdag: Apostladagen
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 145:3-7, Första läsningen:Jes. 66:18-19, Andra läsningen:2 Tim. 3:14-17 eller Apg. 26:12-23, Evangelium:Mark. 3:13-19
Liturgisk färg: Röd
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Daniel Björk
Predikant: Daniel Björk
Kantor: Henrik Östman
Kyrkvaktmästare: Henrik Norrbäck
Kollekt: För ungdoms- och lägerverksamhet. Förbundet Kyrkans Ungdom, (Seminariegatan 19, 66900 Nykarleby, FI92 4055 9120 0009 78)
Textläsare: Majvor Forsblom
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Pedersöre församling