Kvällsgudstjänst

sön 16.6 kl. 18.00

Purmo kyrka

Fjärde söndagen efter pingst
Förlorad och återfunnen

Helgdag: Fjärde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 32:1-2, 5-8, Första läsningen:Hos. 14:2-9, Andra läsningen:Ef. 2:1-10, Evangelium:Matt. 9:9-13
Liturgisk färg: Grön
Purmo kyrka
Liturg: Daniel Björk
Predikant: Daniel Björk
Kantor: Henrik Östman
Kyrkvaktmästare: Henrik Norrbäck
Musikgrupp: lovsångsgruppen Hoppet
Kollekt: Kyrkans diakonifond, Kyrkostyrelsen (PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)
Textläsare: Jonas Löv
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Pedersöre församling