Högmässa. Även strömning i Youtube

sön 16.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Fjärde söndagen efter pingst
Förlorad och återfunnen

Helgdag: Fjärde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 32:1-2, 5-8, Första läsningen:Hos. 14:2-9, Andra läsningen:Ef. 2:1-10, Evangelium:Matt. 9:9-13
Liturgisk färg: Grön
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Daniel Björk
Predikant: Daniel Björk
Kantor: Henrik Östman
Kyrkvaktmästare: Lucas Österbacka
Musikgrupp: Bengt Forsblom sång
Kollekt: Kyrkans diakonifond, Kyrkostyrelsen (PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)
Textläsare: Bengt Forsblom
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Pedersöre församling