Högmässa. Även strömning i Youtube

sön 9.6 kl. 10.00

Purmo kyrka

Tredje söndagen efter pingst
Kallelsen till Guds rike

Helgdag: Tredje söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 18:17-20, 26-29, Första läsningen:Hes. 33:30-33, Andra läsningen:Hebr. 12:1-6, Evangelium:Luk. 9:57-62
Liturgisk färg: Grön
Purmo kyrka
Liturg: Tuomo Komulainen
Predikant: Tuomo Komulainen
Kantor: Diana Pandey
Kyrkvaktmästare: Lucas Österbacka
Psalmer: Ingångspsalm 128:1-3, Treenighetspsalm 144, Dagens psalm 427, predikops. 395, kollektps. 407, under förbönen 907, under nattvarden 228, lovpsalm 442
Kollekt: För grundskol- och yrkesutbildning för ungdomar runt om i världen. Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)
Textläsare: Alexandra Sundstedt
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Pedersöre församling