Högmässa

sö 7.4 kl. 10.00

Purmo kyrka

1. söndagen efter påsk
Uppståndelsens vittnen

Helgdag: Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 116:1-9, Första läsningen:Sak. 8:12-13, Andra läsningen:Apg. 13:23-33, Evangelium:Luk. 24:36-49
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Tuomo Komulainen
Predikant: Tuomo Komulainen
Kantor: Diana Pandey
Kyrkvaktmästare: Henrik Norrbäck
Musikgrupp: Jonas Nyfelt och Zeb Björklund medverkar med sånger.
Förebedjare och nattvardsassistant: Jakob Nylund
Kollekt: för utvecklandet av sociala medier i församlingsarbetet. Kyrkans central för det svenska arbetet, (Kyrkostyrelsen PB 210, 00131 Helsingfors, refe-renslista)
Textläsare: Therese Granvik
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Pedersöre församling