Gudstjänst. Även strömning i Youtube

sö 3.3 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Tredje söndagen i fastan
Jesus segrar över ondskans makter

Helgdag: Tredje söndagen i fastan (Oculi)
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 25:11-20, Första läsningen:Jer. 7:23-26, Andra läsningen:1. Joh. 5:18-20, Evangelium:Joh. 8:46-59
Liturgisk färg: Violett, Blå
Liturg: Björk Daniel
Predikant: Björk Daniel
Kantor: Malmsten-Ahlsved Mikaela
Kyrkvaktmästare: Österbacka Lucas
Kollekt: För sång- och musikverksamhet. Förbundet Kyrkans Ungdom, (Seminariegatan 19, 66900 Nykarleby, FI92 4055 9120 0009 78)
Textläsare: Majvor Forsblom
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Pedersöre församling