Familjegudstjänst (ljuständning för döpta)

sö 4.2 kl. 18.00

Pedersöre kyrka

Kyndelsmässodagen
Kristus, utstrålningen av Guds härlighet

Helgdag: Kyndelsmässodagen
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 48:11-15, Första läsningen:Mal. 3:1-2, Andra läsningen:1 Joh. 1:5-7, Evangelium:Luk. 2:22-33 (samma text som i första årgången)
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Björk Daniel
Predikant: Björk Daniel
Kantor: Pandey Diana
Kyrkvaktmästare: Storrank Tony
Musikgrupp: Barnkören
Psalmer: Ps 52, 862, 53, kollekt 843, mellan ljuständningarna 915, 311
Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar, Kyrktjänst (Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI16 2089 1800 0067 75)
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Pedersöre församling