Festgudstjänst. Även strömning i Youtube

sö 3.12 kl. 10.00

Pedersöre kyrka

Första söndagen i advent
Din konung kommer i ödmjukhet

Helgdag: 1. adventtisunnuntai / 1. söndagen i advent
Texter: Psaltarpsalm: Sak. 9:9, Ps. 24:7-10, Ps. 85:8 Första läsningen: Jes. 49:8-10 Andra läsningen: Upp. 3:20-22 Evangelium: Luk. 19:28-40
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Björk Daniel
Kantor: Pandey Diana, Östman Henrik
Kyrkvaktmästare: Storrank Tony
Assistenter: Björklund Mats, Björklund Susanne, Lindqvist Eva, Österholm Johan
Kyrkvärdar: Sandsund
Musikgrupp: Barnkören, Kyrkokören, St Olofskören
Kollekt: För arbete bland barn. Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)
Textläsare: Benita Finne
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Pedersöre församling