Gudstjänst

sö 8.10 kl. 13.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

19 sö efter pingst
Det dubbla kärleksbudet

Helgdag: Nittonde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 119:34, Ps. 119:1-8, Ps. 119:129 Första läsningen: 5 Mos. 10:12-13 Andra läsningen: 1 Joh. 2:15-17 Evangelium: Mark. 12:28-34
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Portin Tomas
Predikant: Portin Tomas
Kantor: Malmsten-Ahlsved Mikaela
Kyrkvaktmästare: Österbacka Lucas
Musikgrupp: 188, 870, 914, 900 kollekt, 816
Kollekt: För att stärka de ungas utkomstmöjligheter, Kyrkans Utlandshjälp sr, (Södra kajen 8, 00130 Helsingfors, referenslista)
Textläsare: Kristina Granstedt-Ketola
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Pedersöre församling