Gudstjänst. Strömning i Youtube

sö 28.5 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Pingstdagen - Den helige Andes utgjutande

Helgdag: Pingstdagen
Texter: Psaltarpsalm: Vish. 1:7 eller Ps. 104:30, Ps. 68:5-11 Psb 107 Första läsningen: Jer. 31:31-34 Andra läsningen: Apg. 2:1-13 Evangelium: Joh. 14:15-21
Liturgisk färg: Röd
Liturg: Komulainen Tuomo
Predikant: Komulainen Tuomo
Kantor: Malmsten-Ahlsved Mikaela
Kyrkvaktmästare: Österbacka Lucas
Kollekt: För evangeliet på eget modersmål. Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Pedersöre församling