Gudstjänst

sö 21.5 kl. 10.00

Purmo kyrka

Sjätte söndagen efter påsk. Tema: Väntan på den Helige Ande

Helgdag: Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 27:7, Ps. 27:1-3, 7-9, Joh. 16:13 Första läsningen: 1 Kung. 19:8-13 Andra läsningen: Apg. 1:12-14 Evangelium: Joh. 7:37-39
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Portin Tomas
Predikant: Portin Tomas
Kantor: Ellfolk-Lasen Maria, Ellfolk-Lasén Maria
Kyrkvaktmästare: Norrbäck Henrik
Kollekt: Fråga prästen: rådgivningstjänst för ungdomar på internet. Förbundet Kristen Skolungdom r.f., (c/o Patricia Högnabba, Norra kajen 20b A 5, 00170 Helsingfors, FI54 4055 4720 0422 80) 113,40€
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Pedersöre församling