Bibelhelg kring Markusevangeliet

fr 21.4 kl. 19.00 – sö 23.4 kl. 12.00
Affisch om bibelhelg

Kyrkostrands församlingshem, Pedersöre kyrka, Esse församlingshem

Gäster Johannes Sköldengen och Boris Salo

Fredag 21.4 kl. 19 Gemenskapskväll för alla åldrar i Esse församlingshem. Talare Johannes Sköldengen

Lördag 22.4 i Kyrkostrands församlingshem. Mötestillfällen med Johannes Sköldengen och Boris Salo kl. 10, kl. 13, kl. 14.30 och kl. 16. 

Lördag 22.4 kl. 18 Markusevangeliet i Pedersöre kyrka. Boris Salo berättar.

Söndag 23.4 kl. 10 Högmässa i Pedersöre kyrka. Predikant Johannes Sköldengen.

Varmt välkommen!

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik