Högmässa. Strömning i Youtube

sö 26.3 kl. 10.00
Bebådelsen - Henry Ossawa Tanner

Pedersöre kyrka

Marie bebådelsedag. Tema: Herrens tjänarinna

Helgdag: Marie bebådelsedag
Texter: Psaltarpsalm: 1 Sam. 2:1, Ps. 113:1-8, Luk. 1:28, 42 Första läsningen: 1 Mos. 3:8-15 Andra läsningen: Gal. 4:3-7 Evangelium: Luk. 1:39-45
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Komulainen Tuomo
Predikant: Österbacka Jimmy
Kantor: Pandey Diana, Östman Henrik
Kyrkvaktmästare: Norrlin Bengt
Kyrkvärdar: Kållby
Musikgrupp: St Olofskören, Kyrkokören, Alasdair Pollock sång
Psalmer: Psalmer: Inledningspsalm 54, Dps 58, kollektpsalm 56, under nattvarden 223, lovpsalm 303:4
Kollekt: För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoar förnyelse, utbildning och information. Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f., (c/o förbundssekreterare Pia Valtanen, Humleuddsvägen 18 C 20, 00840 Helsingfors, FI53 8000 1000 5066 01)
Textläsare: Yvonne Löf

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Pedersöre församling