Retreat för unga vuxna

lö 11.3 kl. 13.00 – sö 12.3 kl. 16.00
Retreat_affisch

Pedersöre annan lokal

Bli stilla och se

Välkommen med på retreat! Under två dagar är vi i tystnad och får tid för eftertanke, vila och bön. Dagarna byggs upp av gemensamma böner, reflektion över bibeltexter och mässa. Det finns även möjlighet för enskilda samtal med retreatledarna. Retreaten inleds på lördag kl. 13 och avslutas på söndag ca kl. 16. Den riktar sig till unga vuxna i åldern 18-30 år och passar också dig som aldrig varit på retreat tidigare. Anmälning via KU:s hemsida senast 23.2.2023.
www.kyrkansungdom.fi/
Begränsat antal platser.
Tema: Bli stilla och se
Plats: Inremissionshemmet i Larsmo
Retreatledare: Ida och Jakob Edman
Pirs 60 €
Arr: Jakobstads svenska församling, Pedersöre församling, Förbundet Kyrkans Ungdom

  • Vuxna Vuxna
  • Unga Unga

Anmäl här Öppna länk i ny flik