Gudstjänst

fr 6.1 kl. 13.00

Purmo kyrka

Jesus, världens ljus

Helgdag: Trettondagen (Epifania)
Texter: Psaltarpsalm: 1. Krön. 29:11, Ps. 72:1-3, 8-12, Ps. 117:1 Första läsningen: Jes. 49:5-7 Andra läsningen: Kol. 1:24-27 Evangelium: Matt. 2:1-12
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Komulainen Tuomo
Predikant: Komulainen Tuomo
Kantor: Pandey Diana
Kyrkvaktmästare: Norrbäck Henrik
Kollekt: För församlingsarbete och teologisk utbildning inom partnerkyrkorna, Finska Missions-sällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10) 48,90 €
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Pedersöre församling