Gudstjänst

sö 20.11 kl. 10.00

Esse församlingshem Achreniussalen

Domsöndagen, tema: Kristus, Herre över allting

Helgdag: Tuomiosunnuntai / Domsöndagen
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 9:8-9, Ps. 143:1-10, Ps. 97:8-9 Första läsningen: Dan. 7:9-10, 13-14 Andra läsningen: 2 Thess. 1:3-10 Evangelium: Matt. 25:31-46
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Malmsten-Ahlsved Mikaela
Kyrkvaktmästare: Österbacka Lucas
Musikgrupp: GloriEss
Kollekt: Församlingens Musikverksamhet

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Pedersöre församling